Nr.25 - Sager behandlet på lukket møde den 9. januar 2018

Sagsnr.: 17/28299

 

Beslutningstema

Sag nr. 27 ” Lovliggørelsessag, Kirkeltevej 142”.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 09-01-2018

Sag nr. 27 ” Lovliggørelsessag, Kirkeltevej 142”.

Et flertal på 6: B, O, A, F godkender den administrative indstilling punkt 1-2.

C og Mie Stattau (V) stemmer imod, idet de gerne vil lovliggøre det påbegyndte byggeri.

Carsten Bo Nielsen (V) undlader at stemme.

Den administrative indstillings punkt 4 sat til afstemning.

For stemmer 2: F, Ergin Øzer (A)

Imod stemmer 4: C, B, F , O,  Bo Hilsted og Carsten Nielsen (A)

Undlader at stemme 2: V