Nr.42 - Sager på vej per 6. februar 2018

Sagsnr.: 17/28298

 

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Sager opført på listen kan flytte dato, nye sager kan komme til, og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå. 

  

 

Marts

  • Endelig vedtagelse af lokalplan F118 for Kronprinsensvej
  • Placering af nyt skydecenter
  • Endelig vedtagelse af Fællesregulativ for vandløb
  • Endelig vedtagelse af Vandløbsregulativ for Usserød Å
  • Ligebehandling af boligveje
  • Niverødvej 18, ansøgning om ekstra bolig

April

  • Orientering om Bygningsreglement 2018
  • Planlægning for Nivå Bymidte

 

Senere

  • Støj fra motorvej

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Orienteringen tages til efterretning.

Sag om status for sag om Louisiana parkering tilføjes.