Nr.41 - Orientering per 6. februar 2018

Sagsnr.: 17/8120

 

Sagsfremstilling og økonomi

  • Det årlige Byplanmøde afholdes den 4.-5. oktober 2018 i Hjørring.
  • Skydebaner – opfølgning vedrørende ny placering.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Orienteringen tages til efterretning.