Nr.34 - Vedtagelse af værdiprogram for Den Grønne Slotsby

Sagsnr.: 17/8979

 

Beslutningstema

Vedtagelse af værdiprogram for Den Grønne Slotsby

Sagsfremstilling og økonomi

Opsummering af baggrund og formål

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget blev i januar 2018 orienteret om status for projekt Den Grønne Slotsby og den igangværende proces med borger-arbejdsgrupper.

 

Den strategiske helhedsplan Den Grønne Slotsby blev vedtaget i udvalget i marts 2017, herunder blev det besluttet at igangsætte delprojekt 1B – Oplevelsesruterne, samt at der skal søges samarbejde med eksterne fonde til realisering af projektet som helhed.

 

I august 2017 vedtog Plan-, Miljø- og Klimaudvalget at igangsætte en borgerinddragelsesproces samt at indlede projektering for delprojekterne 1A og 2A. Udvalget vedtog desuden en prioritering af anlægsmidlerne for projektet som helhed, såfremt der ikke kan opnås tiltrækkelig ekstern finansiering.

 

Formål med nedsættelse af borger arbejdsgrupper

Målet med de tre arbejdsgrupper er at få flest mulige bemærkninger og ønsker til funktioner, aktiviteter og udseende med særligt fokus på tre delområder:

 

Arbejdsgruppe 1 - Kulturhusets udearealer og Dr. Ingrids Anlæg

Arbejdsgruppe 2 - Leg, Læring og Legender i Langedammen

Arbejdsgruppe 3 - Jernbanegade, byens nye akse

 

Alle lokale borgere, erhvervsaktører og foreninger har kunnet melde sig til at deltage i processen. Deltagerliste fremgår af beslutningsnotatet. Gruppernes arbejde er suppleret med hovedpointer og udsagn fra en række interviews og en vox-pop. 

 

Hvad er beslutningsnotatet?

Gruppernes bemærkninger, ønsker og prioriteringer er samlet i et værdiprogram (beslutningsnotat 1) som vil indgå i den videre, konkrete udformning af projektet som helhed. Værdiprogrammet vil indgå på lige fod med tekniske, myndighedsmæssige og driftsmæssige vurderinger i den indledende projektering.

 

Hvad er indledende projektering?

Konkret er der tale om udarbejdelse af anlægsprogram, igangsættelse af  landinspektøropmålinger samt tekniske forundersøgelser og udarbejdelse af dispositionsplan med indekseret og opdateret anlægsoverslag. Det materiale der udarbejdes, vil samtidig være grundlag for fondsansøgning(-er) til projektet som helhed.

 

Processen indtil nu

 

-         Workshop 1 (28. november 2017) - Præsentation af helhedsplan, besigtigelse og indledende drøftelser i arbejdsgrupperne.

 

-         Workshop 2 (5. december 2017) - Formulering af ønsker til de tre delprojekters konkrete funktioner og udformning.

 

-         Workshop 3 (8. januar 2018) - Præsentation af nye skitser og udkast til beslutningsnotat samt drøftelse i arbejdsgrupperne.

 

Resultaterne fra de tre workshops er sammenfattet i et værdiprogram (bilag 1) og er indarbejdet i Forslag til lokalplan F117 for Fredensborg Bymidte som forelægges udvalget i en selvstændig sag.

 

Den  videre proces

 

-         Indledende projektering (februar – marts 2018) – Anlægsprogram, forundersøgelser og dispositionsplan for delprojekterne 1A, 2A og 2B.

 

-         Workshop 4 (marts 2018) - Præsentation af lokalplanforslag samt plan og tegninger for den endelige, konkrete udformning af de tre delprojekter. Drøftelser af form og udtryk opsamles i beslutningsnotat 2.

 

-         Åbent bymøde (april 2018)

 

-         Plan-, Miljø- og Klimaudvalget godkender dispositionsplan som grundlag for fondsansøgning-(er).

Bevilling

Udmøntning af anlægsbevilling til Den Grønne Slotsby

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (bygherre for anlægsbevilling)

Kommunikation

På facebooksiden Mit Fredensborg findes opslag som fortæller om de tre afholdte workshops, bl.a. tre små videoer med nogle af deltagerne.

Indstilling

  1. At beslutningsnotat 1 (Arbejdsgruppernes værdiprogram) for projektet Den Grønne Slotsby i Fredensborg godkendes som afsæt for indledende projektering.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Et flertal på 8 A, B, F, C og V  vedtager administrationens indstilling.

For så vidt angår Dronning Ingrids Anlæg ønsker C og Carsten Bo Nielsen (V) ikke ændringer.

 

O stemmer imod værdiprogrammet på grund af fjernelse af p-pladser,  ændringer på status Store og Lille Torv,  belægning på Jernbanegade og ændringer af Dronning Ingrids Anlæg.