Nr.29 - Træffetid

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Kl. 17.00 havde Carsten Salling og Pernille Petri foretræde i forbindelse med sag nr. 38 ”Genoptagelse – Kong Christians Alle 7, Fredensborg. Dispensation. Følgende bilag blev omdelt og tilknyttet sagen:

Bilag 1, Måleblad

Bilag 2, Kort over slotsbyen

Bilag 3, Luftfoto

Bilag 4, Matrikelkort