Nr.28 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 06-02-2018

Dagsordenen godkendt. Sag 32 § 14 forbud til lokalplan L4 blev udsat.