Nr.119 - Tilstandsvurdering af kommunale bygninger

Sagsnr.: 18/17608

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Orientering om, at tilstandsvurdering af de kommunale bygninger vil blive forelagt ved de kommende budgetforhandlinger.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til budgetforliget 2016-2019 er der udarbejdet en tilstandsvurdering af de kommunale bygninger. Vurderingen indgår i de kommende budgetforhandlinger, hvor de vil bliveuddybet og yderligere gennemgået.

Vedlagt notat og bilag til budgetforhandlingerne.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

 

Indstilling

  1. At orientering om tilstandsvurdering af de kommunale bygninger vil blive forelagt ved de kommende budgetforhandlinger, tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 14-08-2018

Orienteringen tages til efterretning.