Nr.117 - Fastsættelse af mødekalender for Byråd og fagudvalgene i 2019 - PMK

Sagsnr.: 18/15852

 
Carsten Nielsen (A)

Beslutningstema

Forslag til mødeplan for Byråd og fagudvalgene i 2019. Plan,- Miljø- og Klimaudvalget skal alene tage stilling til forslag til egne mødedatoer.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Mødestart: kl. 17:00.

 

Tirsdag den 8. januar 2019

Tirsdag den 5. februar 2019

Tirsdag den 5. marts 2019

Tirsdag den 2. april 2019

Mandag den 6. maj 2019

Mandag den 3. juni 2019

Tirsdag den 13. august 2019

Onsdag den 4. september 2019

Onsdag den 2. oktober 2019

Tirsdag den 5. november 2019

Torsdag den 28. november 2019

 

Øvrige møder i komitéer, råd mm., vil blive tilføjet kalenderen, når mødedatoerne er offentliggjort.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Nr. 8, Anstændige jobs og Økonomisk vækst.

Kompetence

Plan,- Miljø- og Klimaudvalget.

 

Kommunikation

Mødedatoerne vil blive offentliggjort på www.fredensborg.dk

Indstilling

  1. At forslag til mødekalender godkendes.

 

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 14-08-2018

Mødekalender godkendt.