Nr.115 - Godkendelse af dagsordenen

Carsten Nielsen (A)

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 14-08-2018

Dagsordenen godkendt.