Nr.78 - Sager behandlet på lukket møde den 10. april 2018

Sagsnr.: 17/28299

 

Beslutningstema

Sag nr. 81 ”Status på Vilhelmsro skole, byggeri”

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 10-04-2018

Sag nr. 81 ”Status på Vilhelmsro skole, byggeri”

Orienteringen tages til efterretning.