Nr.62 - Træffetid

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget (18-21) den 10-04-2018

Peter T. Nielsen havde foretræde i sag nr. 68 ”Igangsætning af lokalplan for Prøvelyst Teglværk, Karlebovej 59”. Notat af 10. april 2018 omdelt.