Nr.209 - Godkendelse af dagsorden

Lars Søndergaard (V)

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2017

Dagsordenen blev godkendt.