Nr.228 - Sager behandlet på lukket møde

Beslutningstema

229. Godkendelse af dagsorden - Lukket

230. Salg af areal til nyt Pleje- og rehabiliteringscenter m.m. - Lukket

231. Offentligt udbud af Toftegårdsvænget 101 - 123 og 125 - 147 - Lukket

232. Salg af Lindelyvej 14 A, Fredensborg - Lukket

233. Eventuel  opsigelse af rammeaftale om håndværkerydelser - Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-09-2017

229. Godkendelse af dagsorden – Lukket

Dagsordenen blev godkendt.

 

230. Salg af areal til nyt Pleje- og rehabiliteringscenter m.m. – Lukket

Anbefaler administrationens indstillinger.


231. Offentligt udbud af Toftegårdsvænget 101 - 123 og 125 - 147 – Lukket

Godkender administrationens indstillinger.

 

232. Salg af Lindelyvej 14 A, Fredensborg – Lukket

Godkender administrationens indstilling.

 

233. Eventuel  opsigelse af rammeaftale om håndværkerydelser – Lukket

Økonomiudvalget drøftede sagen.