Nr.211 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-09-2017

Dagsordenen blev godkendt.


Hans Nissen (A) var fraværende under punktet.


Økonomiudvalget besluttede, at punkt 222 og 223 blev behandlet som de første punkter på dagsordenen.