Nr.245 - Sager behandlet på lukket møde

Hans Nissen (A)

Beslutningstema

246. Godkendelse af dagsordenen - Lukket

247. Eventuel salg af del af matr. nr. 45 a og 45 d Fredensborg by – Lukket

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017

 

246. Godkendelse af dagsordenen – Lukket

Dagsordenen blev godkendt.

 

247. Eventuel salg af del af matr. nr. 45 a og 45 d Fredensborg by – Lukket

Godkender Plan-, Miljø– og Klimaudvalgets indstilling.