Nr.237 - Godkendelse af udpegning til Taxinævn Hovedstaden

Sagsnr.: 14/4365

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Byrådet skal godkende udpegning af et nyt medlem til Taxinævnets bestyrelse.

Sagsfremstilling og økonomi

KKR Hovedstaden har den 25. september 2017 anmodet Byrådet om at godkende, at borgmester Morten Slotved (C), Hørsholm Kommune udpeges som ny repræsentant i Taxinævnet i stedet for Jens Jørgen Nygaard, Egedal, der afgik ved døden i august.


Taxinævnet i Region Hovedstaden er en fælles kommunal myndighed for kommunerne i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholms Regionskommune). Taxiområdet er reguleret af lovgivningen, hvori det betragtes som en form for offentlig transport. Det er Taxinævnets opgave at sørge for en tilfredsstillende taxiordning i Region Hovedstaden.


Taxinævnet i Region Hovedstaden består ifølge vedtægterne af 13 medlemmer valgt af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser blandt disses medlemmer, således at 3 medlemmer vælges af Københavns Borgerrepræsentation, 1 medlem vælges af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, 1 medlem vælges i fællesskab af Frederikssund-, Gribskov- og Halsnæs kommunalbestyrelser, og 8 medlemmer vælges af de øvrige 23 kommunalbestyrelser.


De 8, der blev udpeget i 2014, som repræsentanter for de 23 kommuner, var:


Ib Terp, Brøndby

Allan Holst, Dragør

Jesper Würtzen, Ballerup

Jens Jørgen Nygaard, Egedal

Steen Ørskov Larsen, Hvidovre

Morten Dreyer, Dragør

Thomas Bak, Fredensborg

Gustav Juul, Furesø.


KKR Hovedstaden har på møde den 1. september 2017 indstillet Morten Slotved (C), Hørsholm, som ny repræsentant i Taxinævnet.


KKR beder om, at kommunalbestyrelserne behandler udpegningen af nyt medlem til Taxinævnets bestyrelse senest den 3. november 2017.


Det understreges, at Taxinævnet er et § 60 selskab, og udpegning til bestyrelsen skal derfor godkendes af kommunalbestyrelsen. Det er ikke muligt at delegere beslutningen til eksempelvis økonomiudvalget.


Det kan oplyses, at medlemmerne er valgt for en 4-årig periode. Det fratrædende nævn forbliver dog i funktion indtil et nyt nævn er valgt og tiltrådt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Vedtægterne for Taxinævnet i Region Hovedstaden.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At udpegningen af borgmester Morten Slotved, Hørsholm Kommune, til Taxinævnet i Region Hovedstaden godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017


Anbefaler administrationens indstilling.