Nr.234 - Godkendelse af dagsordenen

Hans Nissen (A)

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2017


Dagsordenen blev godkendt. Sag 243 blev taget af dagsordenen, da sagen blev udsat.