Nr.269 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsnr.: 18/4258

 
Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

270. Godkendelse af dagsorden LUKKET

271. Prispolitik for udleje af kommunal jord og strukturer til digital infrastruktur – SAGEN ÅBNET DEN 13/2-2018

 

272. Orientering om retssag - LUKKET

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017

270. Godkendelse af dagsorden LUKKET

Dagsordenen blev godkendt

271. Prispolitik for udleje af kommunal jord og strukturer til digital infrastruktur - LUKKET

Økonomiudvalget godkender administrationens indstilling

272. Orientering om retssag - LUKKET

Orienteringen blev taget til efterretning