Nr.248 - Godkendelse af dagsordenen

Lars Søndergaard (V)

Beslutningstema

Dagsordenen blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-11-2017


Dagsordenen blev godkendt.


Hanne Berg (F) var fraværende under punkt 248-252


Lars Søndergaard (V) var fraværende under punkt 248-267


Ulla Hardy Hansen (C) var fraværende under punkt 248-255