Nr.88 - Sager behandlet på lukket møde

Hanne Berg (F)

Sagsfremstilling og økonomi

89. .. Godkendelse af dagsorden  - Lukket

90. .. Plejecenter - status efter ophævelse - Lukket

91. .. Udbudsvilkår vedr. Humlebæk Center 40-41 - Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

 

89. .. Godkendelse af dagsorden  - Lukket

Dagsordenen blev godkendt

 

90. .. Plejecenter - status efter ophævelse – Lukket

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

91. .. Udbudsvilkår vedr. Humlebæk Center 40-41 – Lukket

Godkender administrationens indstillinger.


Der blev stemt om indstillingens punkt 1:


Lars Søndergaard (V), Tinne Borch Jacobsen (V) og Helle Abild Hansen (I) stemte imod indstillingens punkt 1, idet der ønskes 2 parkeringspladser pr. bolig.


I forhold til indstillingens punkt 5 besluttede økonomiudvalget at udpege 7 politiske repræsentanter i bedømmelsesudvalget. Følgende blev udpeget:


Thomas Lykke Pedersen (A)

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Ulla Hardy Hansen (C)

Flemming Rømer (O)

Carsten Nielsen (A)

Lars Simonsen (B)

Lars Søndergaard (V)


Økonomiudvalget besluttede, at beslutningen åbnes efter endt behandling.