Nr.75 - HMN Naturgas - konsolidering

Sagsnr.: 17/3393

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Orientering om HMN Naturgas.

Sagsfremstilling og økonomi

På Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2017 orienterede borgmesteren om kommende mulige selskabsstrategiske beslutninger i HMN Naturgas, som vil have afgørende betydning for selskabets fremtid.


Regeringen har i sin forsyningsstrategi ”Forsyning for fremtiden” lagt op til, at samle gasdistributionen i Danmark. Samtidig skal netselskaber (der står for drift og vedligehold af distributionsnettet) og handelsselskaber (der står for salg og kundeservice) skilles ad.


På repræsentantskabsmødet den 27. februar 2017 i HMN Naturgas I/S blev det derfor besluttet


-      At der hurtigst muligt tages kontakt til energi-, forsynings- og klimaministeren med henblik på et møde til afklaring af vilkårene for en statslig overtagelse af distributionsnettet henholdsvis en alternativ overtagelse, og

-      At igangsætte en struktureret salgsproces vedrørende handelsselskabet HMN Naturgas A/S. Handelsselskabet et det største kommercielle selskab i HMN-koncernen og med 220.000 kunder Danmarks største gashandelsselskab.


De konkrete aftaler om salg vil senere skulle godkendes endeligt på et nyt møde i repræsentantskabet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017


Orienteringen blev taget til efterretning.