Nr.64 - Økonomisk Orientering - Februar 2017

Sagsnr.: 16/12923

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Økonomisk orientering pr. 28. februar 2017

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status for kommunens drifts- og anlægsbudget, likviditet, bevillingsreserver samt folketallet. Yderligere uddybning af bl.a. forbrugsprocenter kan findes i Koncernrapportering.

Status for drift og anlæg

Denne udgave af økonomisk orientering giver status for drifts- og anlægsbudgettet ved udgangen af februar 2017.
Budgettet er inklusive budgetrevisionen per 30. november 2016, men eksklusive overførsler fra 2016 til 2017. Det bemærkes, at der i overførselssagen søges om overførsel af nettodriftsudgifter for 45,7 mio. kr. og nettoanlægsudgifter for 3,4 mio. kr.

Drift

Ved udgangen af februar 2017 har kommunen afholdt nettodriftsudgifter for 365,0 mio. kr. dette er 0,5 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt sidste år. Når forbrugsprocenten trods dette er højere end på samme tidspunkt i 2016 skyldes det at overførselssagen ikke er vedtaget endnu. Ved godkendelse af overførselssagen vil samme forbrugsprocent falde til 14,8 pct. 


Anlæg

Ved udgangen af februar er der afholdt nettoanlægsudgifter for 6,0 mio. kr. hvilket 1,3 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt sidste år. De 1,3 mio. kr. svarer til 1 pct. af budgettet på 121,4 mio. kr. for 2017

Tabel 1. Forbrugsprocent på drift og anlæg

 

februar 2016

februar 2017

Drift

15,0

15,1

Anlæg

23,5

5,0


Kommunens likviditet
Kommunens likviditet var 150 mio.kr. ved udgangen af februar 2017.  
Likviditeten er således steget med 21 mio. kr. siden starten af 2017 og med 102,4 mio. kr. over det seneste år.

Tabel 2. Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)

 

februar 2016

december 2016

februar 2017

Likviditet

47,6

129,0

150,0

Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet frem 28. februar 2017


Bevillingsreserver

Kommunens bevillingsreserver fremgår af tabel 3. Anlægsreserven er reduceret med 1 mio. kr. siden udgangen af januar. Midlerne er prioriteret til ”Egedal byens hus” ved byrådets møde 27. februar 2017. Herefter er driftsreserven for 2017 er på 12,9 mio. kr. mens anlægsreserven er på 5,6 mio. kr.


Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

 

2017

2018

2019

2020

Driftsreserven

12,9

16,5

16,8

16,8

Anlægsreserven

5,6

8,7

12

10


Folketal

Kommunens folketal var per 1. marts 2017 40.483 borgere. Folketallet er dermed steget med 41 borgere side 1. februar. Stigningen i folketallet dækker over et fødselsoverskud på 1 person og en nettotilflytning på 40 personer. 


Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

 

januar 2015

januar 2016

februar 2017

marts 2017

Folketal

39.739

40.080

40.442

40.483


Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 1. februar til 1. marts 2017

 

Ændring

Tilflytning

267

Fraflytning

-227

Fødsel

30

Dødsfald

-29

Befolkningstilvækst

41

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017


Orienteringen blev taget til efterretning.