Nr.59 - Godkendelse af dagsordenen

Hanne Berg (F)

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-03-2017

Dagsordenen blev godkendt.


Hanne Berg (F) var fraværende.


Der var foretræde vedr. modulvogntogssagen fra Gorm Tortzen, Elin Schmidt og Lisbeth Holdum.