Nr.144 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

145. Godkendelse af dagsorden - Lukket

146. Evt. salg af matr. nr. 4gb Brønsholm - Lukket

147. Fredensborg Skole, Vilhelmsro, status på byggeriet – Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017

145. Godkendelse af dagsorden – Lukket

Dagsordenen blev godkendt.


146. Evt. salg af matr. nr. 4gb Brønsholm – Lukket

Anbefaler administrationens indstillinger.


147. Fredensborg Skole, Vilhelmsro, status på byggeriet – Lukket

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling.