Nr.122 - Deltagelse af medarbejderrepræsentanter fra kommunens Hovedudvalg

Sagsnr.: 17/10742

 

Beslutningstema

Som led i budgetprocessen i Fredensborg Kommune inddrages medarbejderne.


Kommunens Hovedudvalg deltager i de 2 årlige budgetseminarer, ligesom medarbejderrepræsentanter for Hovedudvalget mødes med Økonomiudvalget i forbindelse med budgetprocessen.


Medarbejderrepræsentanterne fra Hovedudvalget er næstformand Claes Kastberg FTR for DLF, Henrik Reimer Jensen TR for FOA samt Elin Bjartmarz TR for HK


Emnerne som medarbejderrepræsentanterne ønsker at drøfte er:

  • Rekruttering og kompetenceudvikling inden for ældreområdet
  • Skoler og specialtilbud
  • Beskæftigelsesområdet

Der afsættes et kvarter til drøftelsen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse og Fredensborg Kommunes MED-aftale.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget har en drøftelse med medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017

Økonomiudvalget drøftede kommunens økonomiske situation med repræsentanterne for hovedudvalget.