Nr.121 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2017

Dagsordnen blev godkendt.


Hans Nissen (A) var fraværende under dagsordenen punkt 121.