19-06-2017 kl. 17:00
Kontrabassen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen (A)

Ulla Hardy-Hansen (C)

Hans Nissen (A)

Lars Simonsen (B)

Per Frost Henriksen (A)

Flemming Rømer (O)

Henriette Brandt Pedersen (U.P.)

Helle Abild Hansen (I)

Lars Søndergaard (V)

Tinne Borch Jacobsen (V)

Afbud

Hanne Berg (F)