Nr.173 - Sager behandlet på lukket møde

Beslutningstema

174. Godkendelse af dagsorden

175. Fredensborg Skole, Vilhelmsro, status på forhandlinger

176. Egedal byens hus – Licitationsresultat

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2017

174. Godkendelse af dagsorden

175. Fredensborg Skole, Vilhelmsro, status på forhandlinger

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling.

176. Egedal byens hus – Licitationsresultat

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling.