Nr.169 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2017

Dagsordenen blev godkendt.