Nr.164 - Sager behandlet på lukket møde

Hans Nissen (A)

Beslutningstema

165. Godkendelse af dagsorden - Lukket

166. Udbud af Humlebæk Center 40-41 - Lukket

167. Salgsstrategi vedrørendende Boserupvej 101B - Lukket

168. Rengøringsudbud - Resultat og tilvalg af optione - Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

165. Godkendelse af dagsorden – Lukket

Dagsordenen blev godkendt.

 

166. Udbud af Humlebæk Center 40-41

....... Godkender administrationens indstillinger.

....... Sagen blev åbnet efter behandling på mødet.


167. Salgsstrategi vedrørendende Boserupvej 101B – Lukket

Godkender administrationens indstillinger.

 

168. Rengøringsudbud - Resultat og tilvalg af optione – Lukket

....... Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling og besluttede, at sagen behandles på det kommende byrådsmøde