Nr.163 - Orientering

Hans Nissen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 19. juni 2017

Politidirektør Jens Christian Bûlow deltager på det lukkede byrådsmøde den 19. juni.

Gravearbejde ved Fredensborg Hallen

TV Lorrys valgarrangement 10. november 2017

Status på det nye plejecenter

Orientering om økonomiaftalen mellem KL og regeringen