Nr.156 - Fremtidens Fredensborg Kommune - avisindstik

Sagsnr.: 17/8032

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende det samlede avisindstik ”Fremtidens Fredensborg Kommune -2014 – 2017”.

Sagsfremstilling og økonomi

I slutningen af sidste byrådsperiode udgav Fredensborg Kommune et avisindstik med titlen ”Det nåede vi – 2010 – 2013”.


I lighed med den har en lignende udgivelse været behandlet på Byrådets møde den 24. april 2017. Publikationen vil denne gang have titlen ”Fremtidens Fredensborg Kommune - 2014 – 2017”.


Publikationen er på 8 sider i A3 format, hvor Byrådet og herunder de politiske udvalg samt Nordsjællands Park og Vej  og Fredensborg Forsyning med ord og billeder præsenterer resultater af deres arbejde gennem de seneste fire år


Bagsiden af publikationen har oversigt over Byrådets mange projekter og tiltag i årene 2014 – 2017.


Udvalgsformændene, borgmester samt formanden for Nordsjællands Park og Vej  og formand og næstformand for Fredensborg Forsyning har godkendt egne tekster.


Udgivelse af publikationen blev vedtaget på Byrådsmødet den 24. april og med udsendelse via Uge-Nyt slut august / primo september 2017.


Publikationen eftersendes slut uge 23.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. På byrådsmødet den 24. april 2017 godkendte byrådet økonomiudvalgets indstilling, at udgifterne på anslået 100.000 kr. afholdes indenfor kommunikationsbudgettet i Center for Politik og Organisation.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Publikationen udgives via Uge-Nyt og publiceres på fredensborg.dk slut august / primo september.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget godkender publikationen ”Fremtidens Fredensborg Kommune 2014 – 2017”.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Godkender administrationens indstilling med de faldne bemærkninger.


Liste V og Helle Abild Hansen (I) stemte imod, idet de ønsker, at avisen først sendes ud efter kommunalvalget.