Nr.153 - Henvendelse fra Region Hovedstaden om kommunal- og regionsvalg 2017.

Sagsnr.: 16/15359

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Region Hovedstaden har åbnet mulighed for at kommunerne kan ansøge om tilskud fra pulje til initiativer for at hæve valgdeltagelsen blandt de grupper, som erfaringsmæssigt stemmer mindst.


Til byrådets drøftelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Region Hovedstaden har afsat en pulje på 425.000 kr. samlet for kommunerne til initiativer for at få en højere valgdeltagelse blandt de grupper, der jf. rapporten ”Hvem stemte og hvem blev hjemme?” som blev udarbejdet efter kommunal- og regionsvalget i 2013.


For at komme i betragtning til puljen, skal følgende være opfyldt:


-      Ansøgninger skal komme fra kommunale instanser eller disses samarbejdspartnere.

-      Ansøgninger skal være modtaget senest 30. juni 2017.

-      Der gives alene tilskud til aktiviteter, der har til formål at hæve valgdeltagelsen blandt grupper, der jf. rapporten ”Hvem stemte og hvem blev hjemme?” af valgforsker Kasper Møller Hansen m.fl. havde lavere valgdeltagelse end gennemsnittet i Region Hovedstaden ved valget i 2013.

-      Der ydes ikke tilskud til indsatser rette mod den brede gruppe unge i alderen 18-29 år, da der ydes en særlig indsats overfor disse grupper i den fælles kampagne, som regioner, kommuner og stat står bag.

-      Tilskud udregnes med udgangspunkt i data fra ovennævnte rapport, og under hensyn til gruppens og kommunens størrelse.

-      Der ydes masimalt tilskud på 200.000 kr. pr. kommune.

-      Der ydes maksimalt tilskud til halvdelen af de samlede omkostninger til et specifikt kommunikationsprojekt.Rapporten ”Hvem stemte og hvem blev hjemme?” kan ses på: www.kora.dk/media/2838365/hvem_stemte_og_hvem_blev_hjemme.pdf


Der vedlægges endvidere bilag som viser valgdeltagelsen i kommunens bysamfund ved kommunalvalget 2013.


Det foreslås, at Region Hovedstaden ansøges om tilskud på 10.000 kr. til et initiativ for at lave en målrettet indsats for at hæve valgdeltagelsen i Egedalsvænge i Kokkedal og Islandshøjparken i Nivå.

 

Egedalsvænge og Islandshøjparken var blandt de boligområder i kommunen som havde lavest valgdeltagelse ved sidste kommunalvalg.

 

Der tænkes blandt andet at give beboerne information om de nære opgaver for borgerne, som byrådet og regionsrådet træffer beslutninger om, samt at  give beboerne information om hvordan man helt konkret stemmer ved valget.

 

Informationen kan blandt andet gives ved et møde i henholdsvis Kokkedal og Nivå, hvor ildsjæle for området kan være med til at formidle informationen. Et møde med helt grundlæggende fakta om valg og byrådets opgaver eventuelt krydret med underholdende indslag m.m.

 

Møderne kan afholdes inden det kommunale vælgermøde den 9. november, således at beboerne kan opfordres til at deltage på vælgermødet for at møde de lokale politikere som der kan stemmes på.

 

Det samlede initiativ forventes at beløbe sig til 20.000 kr. hvoraf der kan søges om økonomisk støtte fra regionen på 50%, altså 10.000 kr.

Bevilling

Initiativet har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.


Initiativet finansieres ved 10.000 kr. fra Region Hovedstadens pulje og 10.000 kr. som finansieres fra det afsatte beløb til afholdelse af kommunalvalget.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Økonomiudvalget anbefaler at støtte, at der søges om tilskud i Region Hovedstaden til det beskrevne projekt.


Flemming Rømer(O) tog forbehold.