Nr.148 - Godkendelse af dagsordenen

Hans Nissen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Dagsordenen blev godkendt.