Nr.21 - Sager behandlet på lukket møde

Hanne Berg (F)

Sagsfremstilling og økonomi

22. .. Byggeri af nyt plejecenter - udfordringer i byggeriet - Lukket

23. .. Proces for etablering af det fremtidige bibliotek/kulturhus på posthusgrunden - Lukket

24. .. Salgsstrategi Hammersvej 12 - 26 - Lukket

25. .. Salgsstrateg for ejendommen Boserupvej 101B - Lukket

26. .. Kommunens rengøringskontrakt med Forenede Service - Lukket

27. .. Godkendelse af kontrakt vedr. anlægs- og rådgivningsydelse i lergravsområdet i Nivå - Lukket

28. .. Godkendelse af lejeaftale - Lukket

29. .. Ansøgning om alkoholbevlling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid til Cafe Time Out/Fredensborg Hallen - Lukket

30. .. Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrere fra Teaterhuset i Nivå - Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017

 

22. .. Byggeri af nyt plejecenter - udfordringer i byggeriet – Lukket

Anbefaler Social – og Seniorudvalgets indstilling.


23. .. Proces for etablering af det fremtidige bibliotek/kulturhus på posthusgrunden – Lukket

Godkender administrationens indstilling.

 

24. .. Salgsstrategi Hammersvej 12 - 26 – Lukket

Økonomiudvalget besluttede, at der skal gennemføres et udbud.


25. .. Salgsstrateg for ejendommen Boserupvej 101B – Lukket

Godkender administrationens indstilling.


26. .. Kommunens rengøringskontrakt med Forenede Service – Lukket

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at kontrakten med Forende Service opsiges.


27. .. Godkendelse af kontrakt vedr. anlægs- og rådgivningsydelse i lergravsområdet i Nivå – Lukket

Godkender administrationens indstilling.


28. .. Godkendelse af lejeaftale – Lukket

Godkender administrationens indstilling.


29. .. Ansøgning om alkoholbevlling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid til Cafe Time Out/Fredensborg Hallen – Lukket

Godkender administrationens indstillinger.


30. .. Ansøgning om alkoholbevilling og godkendelse af bestyrere fra Teaterhuset i Nivå – Lukket

Godkender administrationens indstillinger.