Nr.10 - Ansøgning om anbefaling af huslejestøtte til Humlebæk Seniorpark

Sagsnr.: 16/34737

 
Hanne Berg (F)

Beslutningstema

Domea ansøger på vegne af Humlebæk Seniorpark om kommunens anbefaling af en ansøgning til Landsbyggefonden om huslejestøtte.

Sagsfremstilling og økonomi

Afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen i Domea Fredensborg anmoder kommunen om at anbefale deres ansøgning til Landsbyggefonden om huslejestøtte på vegne af Humlebæk Boligselskab.


Domea skriver i sin ansøgning, at huslejeniveauet for ældreboligerne i Humlebæk Seniorpark er højt, og at der i de kommende år er udsigt til yderligere huslejestigninger på grund af lavt opsparingsniveau og investeringsefterslæb.


Af skemaet nedenfor fremgår huslejeudviklingen i afdelingen i de sidste år sammenlignet med Landsbyggefondens (LBF) statistik:


Afdeling

2012

2013

2014

2015

2016

Humlebæk Seniorpark, kr. pr. m2

1.292

1.328

1.357

1.380

1.431

Årlig stigning i %


2,8

2,2

1,7

3,7

LBF statistik, kr. pr. m2

1.171

1.194

1.214

1.238


I afdelingen har man for at holde huslejestigningerne på et lavt niveau arbejdet med skrabede vedligeholdelsesplaner og hensættelser. Afdelingens opsparing er ved indgangen til budgetår 2016/2017 kun på 75.000 kr., hvilket er utilstrækkeligt til at imødegå nødvendige investeringer i bl.a. ny maskinpark. Domea Fredensborg har en samlet egenkapital på 760.000 kr., hvilket svarer til 2.412 kr. pr. lejemål, hvor gennemsnittet ifølge Landsbyggefondens regnskabsdatabase er på 17.000 kr. pr. lejemål.


Afdelingen har på dette grundlag ansøgt Landsbyggefonden om huslejestøtte. For at komme i betragtning til sådan støtte er det nødvendigt, at der foreligger en anbefaling fra kommunen. Der er ingen selvstændig økonomi for kommunen i sagen.


Administrationen kan tilslutte sig boligselskabets argumenter om, at der er behov for huslejestøtte, for at afdelingen kan få råd til at foretage nødvendige investeringer og samtidigt holde lejebetalingen på et rimeligt niveau. Administrationen indstiller derfor, at der gives en sådan anbefaling, som er uden omkostninger for kommunen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At kommunen anbefaler Humlebæk Seniorparks ansøgning om huslejestøtte over for Landsbyggefonden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Godkender administrationens indstilling. Økonomiudvalget forudsætter, at boligselskabet fremadrettet sikrer, at der afsættes de nødvendige midler til vedligeholdelsesomkostninger.


Helle Abild Hansen (I) stemte imod.