Nr.1 - Godkendelse af dagsordenen

Hanne Berg (F), Tinne Borch Jakobsen (V), Lars Søndergaard (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2017


Dagsordenen blev godkendt.