Nr.52 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

53. .. Godkendelse af dagsorden - Lukket

54. .. Fortrolighed om byrådets arbejde - Lukket

55. .. Kommunens rengøring og vinduespolering  - Lukket

56. .. HMN Naturgas - Lukket

57. .. Salg af ejendommene Toftegårdsvænget 125 - 147 og 101 - 123 - Lukket

58. .. Loppemarked på parkeringspladsen ved rådhuset i Kokkedal - Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2017

53. .. Godkendelse af dagsorden – Lukket

Dagsordenen blev godkendt.

 

Sag 54 og sag 58 overføres til åben dagsorden.


54. .. Fortrolighed om byrådets arbejde – Sagen overført til åben dagsorden. 

Sagen overføres til åben dagsorden.

 

Udtalelse fra Datatilsynet suppleret med administrationens bemærkninger indgik i sagen.

 

Økonomiudvalget besluttede ikke at undersøge spørgsmålet om et eventuelt brud på fortrolighed i plejecentersagen, idet Økonomiudvalget finder at opmærksomheden på fortrolighed om lukkede sager med denne sag og med Datatilsynets udtalelse er blevet skærpet. Økonomiudvalget vil fremadrettet overveje politianmeldelse, hvis der sker brud på fortroligheden ifm. lukkede dagsordensager.

 

55. .. Kommunens rengøring og vinduespolering  - Lukket

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling. 

 

56. .. HMN Naturgas – Lukket

Borgmesteren gav en orientering, som Økonomiudvalget tog til efterretning.

 

57. .. Salg af ejendommene Toftegårdsvænget 125 - 147 og 101 - 123 – Lukket

Anbefaler administrationens indstillinger.

 

58. .. Loppemarked på parkeringspladsen ved rådhuset i Kokkedal - Sagen overført til åben dagsorden.

Overflyttes til åben dagsorden, idet sagen ikke indeholder ændringer i de tidligere fastsatte lejebetingelser.

 

Godkender administrationens indstillinger.