Nr.51 - Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2017

  • Orientering om status på plejecentersagen
  • Kommende temamøde om KV17 samt møde i konstitueringspartierne
  • Orientering om kommende ministerbesøg ved Simon Emil Ammitzbøll