Nr.39 - Ansøgning om tilladelse til jagt på kommunale arealer

Sagsnr.: 08/26858

 

Beslutningstema

Danmarks Jægerforund, Fredensborg foretager indberetning om jagt på kommunale arealer for 2016 og søger om nye jagttilladelser på de samme arealer også for 2017/2018

Sagsfremstilling og økonomi

Danmarks Jægerforbund, Fredensborg har med brev af 24. januar 2017 foretaget indberetning for sæsonen 2016 og ansøgt om jagttilladelser for sæsonen 2017 – 2018.

 

Danmarks Jægerforbund, Fredensborg omfatter Asminderød-Grønholt Jagtforening og Karlebo Sogns Jagtforening.

 

Byrådet gav sidste år Danmarks Jægerforbund, Fredensborg tilladelse til at afholde jagt i perioden fra 1. oktober 2016 til 31. januar 2017 på følgende arealer:

1.    Arealer ved Endrupvej 64, Fredensborg (12,86 ha) til due- og rådyrjagter samt jagt/regulering af ræve.

2.    Arealer i Langstrup Mose (18,17 ha) til rådyr- og drivjagter

3.    Arealer nord for Fredtoften, Sømosen (8,75 ha) til rådyr- og drivjager

4.    Arealer ved Kejserdal (17,65 ha) til jagt på rådyr og drivjagt samt jagt/regulering af ræve, krager, skader og duer

5.    Arealer ved Fredtofte (19,75 ha) til jagt på rådyr og jagt/regulering af ræve, krager, skader og duer samt til hundetræning for medlemmer af jagtforeningerne

Der blev endvidere givet tilladelse til at afholde 2 råbukkejagter i perioden fra 16. maj – 15. juli 2016 på følgende arealer:

  1. Arealer ved Endrupvej 64
  2. Arealer i Sømosen
  3. Arealer ved Kejserdalen

Foreningerne skriver i deres indberetning, at der den 16. oktober 2016 har været afholdt fælles drivjagt med haglgevær på arealerne i Langstrup Mose og Kejserdal med deltagelse af 20 jægere, som nedlagde 1 fasan. Den 26. oktober og 20. november 2016 var der anstandsjagt med riffel på rådyr på arealerne ved Endrup uden udbytte. Den 20. november var der endvidere anstandsjagt med riffel på rådyr på arealerne ved Kejserdal samt anstandsjagt med riffel på rådyr på arealerne ved Sømosen ligeledes uden udbytte. Endelig var der anstandsjagt den 17. og 24. maj 2016 med riffel på sommerbuk på arealerne ved Endrup/Sømosen/Kejserdal med i alt 12 jægere og uden udbytte.

 

Jagtforeningerne ansøger samtidigt om tilladelse til jagt på de samme arealer også i sæsonen 2017/2018.

 

I forbindelse med Byrådets behandling af ansøgningerne tidligere i år har administrationen indhentet analyser og vurderinger af jagterne på disse arealer, foretaget af Dansk Jagtakademi v/biolog Niels Kanstrup. Analyserne viste, at det er fuldt forsvarligt i forhold til vildtbestand mv. at afholde jagter på disse arealer.

 

Jagtforeningerne oplyser, at alle jagter i givet fald vil blive gennemført efter nærmere aftale med forpagteren af de pågældende arealer.

 

Da foreningerne ved gennemførelsen af jagterne på kommunens arealer de sidste par år har vist, at de kan håndtere jagtretten under hensyntagen til de forskellige krav, der stilles, kan administrationen anbefale, at de også for sæsonen 2017/2018 opnår kommunens tilladelse til at foretage jagt på de ansøgte arealer.

 

Det kan særligt bemærkes, at kommunen ikke i de år, der har været afholdt de ansøgte jagter på kommunens arealer, har modtaget klager over støj eller andre miljøbelastende forhold, som specifikt kan tilskrives de afholdte jagter. 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Danmarks Jægerforbund, Fredensborgs indberetning om foretagne jagter i 2016 tages til efterretning.
  2. At der i lighed med tidligere år meddeles Danmarks Jægerforbund, Fredensborg tilladelse til at afholde jagt i perioden fra 1. oktober 2017 til 31. januar 2018 på følgende arealer:

·         Arealer ved Endrupvej 64, Fredensborg (12,86 ha) til due- og rådyrjagter samt jagt/regulering af ræve.

·         Arealer i Langstrup Mose (18,17 ha) til rådyr- og drivjagter

·         Arealer nord for Fredtoften, Sømosen (8,75 ha) til rådyr- og drivjager

·         Arealer ved Kejserdal (17,65 ha) til jagt på rådyr og drivjagt samt jagt/regulering af ræve, krager, skader og duer

·         Arealer ved Fredtofte (19,75 ha) til jagt på rådyr og jagt/regulering af ræve, krager, skader og duer samt til hundetræning for medlemmer af jagtforeningerne

 

  1. At der endvidere gives tilladelse til at afholde 2 råbukkejagter i perioden fra 16. maj – 15. juli 2017 på arealerne ved Endrupvej 64, arealerne i Sømosen og arealerne ved Kejserdal.

 

4.   At jagterne skal foregå på det grundlag, der beskrives i de indhentede jagtanalyser og vurderinger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2017

Godkender administrationens indstillinger.


Hans Nissen (A), Hanne Berg (F), Tinne Borch Jacobsen (V) Henriette Brandt Pedersen (Ø) stemte imod, idet der ikke vurderes at være et reguleringsbehov.