Nr.35 - Budgetseminar april 2017

Sagsnr.: 17/1992

 

Beslutningstema

Tema og materialer til budgetseminariet i april 2017 forelægges med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådets første budgetseminar afholdes den 28. april. Med aprilseminariet tages der hul på de indledende drøftelser for det kommende budget for 2018-21. Ligeledes er det intentionen med seminariet, at Byrådet med aprilseminariet drøfter eventuelle rammer samt giver retning for bestillinger til budgetseminariet i august.

 

Tema for aprilseminariet

Økonomiudvalgets besluttede på sit møde i januar, at der ikke arbejdes med en fremrykket budgetproces og afsættet for aprilseminariet er derfor den normale budgetproces. Administrationens lægger op til et arbejdsseminar, hvor der drøftes de overordnede rammer for budgetforhandlingerne for budget 2018-2021, og hvor byrådet giver en retning for augustseminariet.

 

Tidligere år har der på aprilseminariet været eksterne oplægsholder, der lægger op til politiske drøftelser om et tema, som optager Byrådet. Således var der f.eks. i april 2016 eksterne oplæg om kernevelfærd og ”De nationaløkonomiske rammer set i et kommunalt perspektiv”. På aprilseminariet 2015 var der ikke oplæg ved eksterne oplægsholdere, men oplæg fra nogle af byrådets gruppeformænd om, hvordan de så Fredensborg Kommunes økonomiske udfordringer skulle håndteres.

 

Det foreslås, at der på aprilseminariet som afsæt for byrådets drøftelser programsættes et oplæg fra udvalgsformændene om udvalgets bud på de tre vigtigste perspektiver, der foreslås medtaget i den kommende budgetperiode 2018-2021. Oplæggene tænkes forud for budgetseminariet drøftet i det enkelte fagudvalg.  

 

Materialer til aprilseminariet

Materialerne til aprilseminariet foreslås igen i år at indeholde generelle nøgletal samt særlige nøgletal på udvalgte områder. Der foreslås således følgende materialer:

  1. Administrationens 1. budgetvurdering
  2. Fremtidens Fredensborg (anlægsoversigt)
  3. Nøgletal
  4. Særlige nøgletal på udvalgte områder

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At rammerne for afviklingen af budgetseminariet i april godkendes
  2. At de foreslåede materialer til budgetseminariet godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2017

Godkender administrationens indstillinger.