Nr.33 - Økonomisk Orientering - Januar 2017

Sagsnr.: 16/12923

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering pr. 31. januar 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status for kommunens drifts- og anlægsbudget, likviditet, bevillingsreserver samt folketallet.

Status for drift og anlæg
Denne udgave af økonomisk orientering giver status for drifts- og anlægsbudgettet ved udgangen af januar 2017.

Drift

Ved udgangen af januar 2017 har kommunen afholdt driftsudgifter for 177,6 mio. kr., hvilket er 751.000 kr. mere end på samme tidspunkt i 2016. De 751.000 kr. svarer til en stigning på 0,4 pct., hvilket er på niveau med inflationen i 2016. Hvis man tager højde for inflationen er forbruget dermed stort set uændret sammenlignet med sidste år.  


Anlæg

Ved udgangen af januar 2017 er der et nettoforbrug på anlægsområdet på 2,4 mio. kr. hvilket er 2,3 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt sidste år.
Det samlede nettoanlægsbudget for 2017 er på 121,4 mio. kr., heraf er de 40,5 mio. kr. overført i forbindelse med budgetrevisionen per 30. november 2016.

Tabel 1. Forbrugsprocent på drift og anlæg

 

januar 2016

januar 2017

Drift

7,2

7,3

Anlæg

14,9

1,9


Kommunens likviditet
Kommunens likviditet var ved udgangen af januar 2017 140,9 mio. kr. hvilket er er 11,9 mio. kr. mere end ved starten af året.

 

Tabel 2. Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)

 

januar 2016

december 2016

januar 2017

Likviditet

39,9

129,0

140,9

 

Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet frem til 31. januar 2017

 

Bevillingsreserver

Kommunens bevillingsreserver fremgår af tabel 3. Sammenlignet med Økonomisk orientering for december er driftsreserven reduceret med sammenlagt 16,6 mio. kr. mens anlægsreserven er reduceret med 4,3 mio. kr. De 20,8 mio. kr. indgår i finansieringen af udfordringerne i budgetrevisionen per 30. november 2016.  

Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

2017

2018

2019

2020

Driftsreserven

12,9

16,5

16,8

16,8

Anlægsreserven

7,0

8,7

10,0

10,0

Folketal
Kommunens folketal var per 2. februar 2017 40.442 borgere. Folketallet er dermed reduceret med 3 borgere siden 1. januar. Reduktionen i folketallet dækker over et fødselsoverskud på 4 borgere og en nettofraflytning på 7 borgere.  

Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

 

januar 2015

januar 2016

januar 2017

februar 2017

Folketal

39.739

40.080

40.445

40.442


Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 1. januar til 2. februar 2017

 

Ændring

Tilflytning

291

Fraflytning

-298

Fødsel

33

Dødsfald

-29

Befolkningstilvækst

-3

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2017

Orienteringen blev taget til efterretning med de faldne bemærkninger til en yderligere kvalificering af den månedlige orientering.