Nr.31 - Godkendelse af dagsordenen

Tinne Borch Jacobsen (V), Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2017


Dagsordenen blev godkendt.


Sag 32 blev udsat til Økonomiudvalgets møde i marts. Sag 54 og sag 58 overføres til åben dagsorden.