Nr.58 - Loppemarked på parkeringspladsen ved rådhuset i Kokkedal

Sagsnr.: 15/13229

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til udlejning af rådhusets parkeringsplads til loppemarked.

Sagsfremstilling og økonomi

På økonomiudvalgets møde den 18. maj 2015 godkendte udvalget, at parkeringspladsen syd for rådhuset blev udlejet til afholdelse af loppemarked til arrangørerne af et loppemarked, der tidligere havde været afholdt i Hørsholm.


Kontrakten blev opsagt af lejerne med afslutningen af loppemarkedssæsonen 2016.


Administrationen har nu modtaget en henvendelse fra to personer, der ønsker at videreføre loppemarkedet, og som ønsker at leje parkeringspladsen på samme vilkår som de tidligere arrangører. Dog ønsker de en forlængelse af sæsonen med ca. 2 uger i starten og slutningen.


Administrationen har ikke haft dårlige erfaringer med loppemarkedet i de to sæsoner, 2015 og 2016, hvor det har været afholdt, og er derfor indstillet på at indgå en aftale, som ønsket, med de nye arrangører.


De væsentligste vilkår i kontrakten er, at:

  • Loppemarkedet kan afholdes hver søndag fra medio april til medio oktober. Pladsen er til rådighed fra kl. 05.00-16.00.
  • Der må ikke sælges varer, der er købt med videresalg for øje,
  • Arealet skal efterlades rent og ryddeligt,
  • Aftalen kan opsiges med 1 måneds varsel,
  • Lejebetalingen fastsættes til 1000 kr. pr. md.

Det bemærkes, at der tidligere er givet tilladelse til afholdelse af loppemarked i Humlebæk og Nivå på enslydende vilkår.

Bevilling

Lejebetalingen tilgår kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. Administrationen indstiller, at der indgås aftale med KH I/S om afholdelse af loppemarked på parkeringspladsen syd for rådhuset i Kokkedal på de i sagsfremstillingen anførte vilkår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-02-2017

Overflyttes til åben dagsorden, idet sagen ikke indeholder ændringer i de tidligere fastsatte lejebetingelser.


Godkender administrationens indstillinger.