Nr.299 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsnr.: 17/27652

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Sagsfremstilling og økonomi

300. Godkendelse af dagsorden - Lukket

301. Egedalsvænge - orientering om verserende sager - Lukket

302. Status på rengøring - Lukket

303. Salg af Boserupvej 101B - Lukket

304. Salg af matr. nr. 1bø Asminderød By, Asminderød - Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

 

300. Godkendelse af dagsorden - Lukket

Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C), Rasmus Østrup Møller (A)

Dagsordenen blev godkendt. Rasmus Østrup Møller (A) var fraværende under punkt 300.

 

301. Egedalsvænge - orientering om verserende sager – Lukket

Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C)

Orienteringen blev taget til efterretning.


302. Status på rengøring – Lukket

Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C)

Godkender administrationens indstillinger.


303. Salg af Boserupvej 101B – Lukket

Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C)

Anbefaler administrationens indstillinger.

 

304. Salg af matr. nr. 1bø Asminderød By, Asminderød – Lukket

Fraværende: Ulla Hardy-Hansen (C)

Anbefaler administrationens indstillinger.