Nr.296 - Takster for leje af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug

Sagsnr.: 17/25998

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til forslag til takster for leje af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug i 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Fritids- og Idrætsudvalget forventes endeligt at godkende revidering af Fredensborg Kommunes regler for lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug på møde i januar 2018. Som en del af revideringen vil det fremover, under visse betingelser, være muligt at leje kommunale lokaler og anlæg.


Taksterne for leje af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug fastsættes af Byrådet. Fremover fastsættes taksterne en gang årligt for det kommende år i  Byrådets behandling af borgerrettede takster.


Tidligere udlejning af lokaler og anlæg

Fritids- og Idrætsudvalget og Byrådet har i konkrete tilfælde givet dispensation fra lokalereglerne til fritidsbrug og lejet kommunale lokaler ud. Taksten har været  fastsat til 250 kr. pr. time, som var den takst, der blev anvendt i forbindelse med den første udlejning af gymnastiksalen i Egedalshallen i 2014.


Fritids- og Idrætsudvalget besluttede endvidere på møde i september 2016, at prisen for privatskolers leje af lokaler og anlæg fastsættes til 250 kr. pr. time.


Forslag til takster

Administrationen har undersøgt omkringlæggende kommuners lejepriser i 2017. Se oversigt i bilag 1. Administrationen vurderer, at taksterne bør fastsættes ud fra lejepriser i andre sammenlignelige kommuner samt at taksterne er enkle og let administrerbare.


Administrationen foreslår ens takster for leje af kunstgræsbaner og almindelige fodboldbaner af hensyn til administration af ordningen. I dag er det primært privatskoler, der lejer fodboldbaner. Administrationen foreslår, at taksten for leje af fodboldbaner og kunstgræsbaner har samme pris, som tidligere besluttet af Fritids- og Idrætsudvalget. Administrationen følger udviklingen, og hvis efterspørgslen efter leje af fodboldbaner stiger hos andre brugergrupper, kan taksten differentieres for henholdsvis græsbaner og kunstgræsbaner.


Administrationen foreslår på den baggrund følgende takster for leje af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug i 2018 inkl. moms:

 

 

Takster anvendt 2014-2017

Takster for 2018

Mødelokale eller sal under 800 kvadratmeter

250 kr. pr. time

300 kr. pr. time

Idrætshal elle lokale over 800 kvadratmeter

250 kr. pr. time

700 kr. pr. time

Fodboldbane/kunstgræsbane 11-mands

250 kr. pr. time

400 kr. pr. time

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven, Kommunalfuldmagtsreglerne og Fredensborg Kommunes regelsæt for lån af lokaler og anlæg til fritidsbrug.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Taksterne vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At forslag til takster for lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug i 2018 godkendes.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 05-12-2017

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Anbefaler Fritids – og Idrætsudvalgets indstillinger.