Nr.286 - Direktionens Ledetråd 2018

Sagsnr.: 17/24026

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Direktionens Ledetråd for 2018 forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Direktionen udarbejder årligt en ledetråd, hvor der sættes retning for det kommende års arbejde i organisationen. Ledetråden er direktionens blik på de vigtigste strategiske krav og forventninger for 2018 og svaret på hvordan de ledelsesmæssigt og organisatorisk skal håndteres.

Direktionens Ledetråd 2018

Direktionens ledetråd er i 2018 hægtet op på regeringens sammenhængsreform og byrådets budgetforlig. I forordet er der sat fokus på den nye velfærdsforståelse, det nationale pres på kommunestyret og betydning af kommunalvalget. Endvidere er ledetråden som direktionens strategibrev styrket med en dobbeltside med fem vigtige strategiske pejlinger for næste år. 


De tre overordnede temaer fra sidste års ledetråd er fastholdt, da de forstsat er højaktuelle. Organisationen er allerede godt på vej med arbejdet, men i årets ledetråd sættes temaerne i spil på nye måder med et styrket borgerfokus og – inddragelse og vægt på koncernperspektivet. Input fra chefseminar i oktober omkring tværgående opgavefællesskaber er inddraget.


De tre temaer i ledetråden er:

·         Effekt for borgerne – indsatser der virker

·         Faglighed og kompetence – en arbejdsplads i udvikling

·         Samarbejde på tværs – helhedsorienteret indsats


Den videre proces

Ledetråden føles op af årsplaner på center og institutionsniveau som vanligt. Årsplanerne skal sikre at ledetråden implementeres og at direktionens prioriteringer kommer ud at leve.


Opfølgning på det strategiske arbejde med ledetråden foregår løbende i de enkelte institutioner og centre og gennem dialog med direktionen.


Udvikling af ledetråden og den efterfølgende udmøntning er i år tænkt sammen med lederudviklingsforløbet om ledelsesfællesskaber og sammenhængskraft. Seminaret i december er trædesten til at styrke koncernperspektivet og igangsætte samarbejdsprojekter på tværs.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionens Ledetråd 2018 forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.