Nr.281 - Godkendelse af program for byrådsseminar 26.-27. januar 2018

Sagsnr.: 17/703

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Der forelægges forslag til program for et seminar for det nye byråd den 26. -27. januar 2018 på Schæffergården i Gentofte.

Sagsfremstilling og økonomi

Den politiske arbejdsgruppe til forberedelse af byrådsperioden 2018 – 2021 har anbefalet, at der afholdes et seminar for det nye byråd og direktionen på Schæffergården i Gentofte den 26.-27. januar 2018.


Formålet med byrådsseminaret er, at de nye byrådsmedlemmer hurtigt lærer hinanden, direktionen og byrådsarbejdet at kende.


Der forelægges i den forbindelse et forslag til program med forbehold for mindre justeringer. Programforslaget er vedhæftet sagen som bilag.


Byrådsseminaret foreslås afholdt fra fredag kl. 15 til lørdag kl. 13.30.


Det anbefales, at programmet godkendes med forbehold for mindre justeringer.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At programmet godkendes med forbehold for mindre justeringer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Godkender administrationens indstilling.