Nr.278 - Tidsplan for regnskabsafslutning 2017

Sagsnr.: 17/21309

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Tidsplan for regnskabsafslutning 2017 fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Til styring af regnskabsaflæggelsen for 2017 fremsendes overordnet tidsplan


Tidsplanen indeholder en oversigt over de overordnede arbejdsopgaver, ansvarlige samt tidsfrister.


Tidsplanen er udarbejdet på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets overordnede tidsfrister og procedure for kommunernes regnskabsaflæggelse.


Tidsplanen skal medvirke til, at Fredensborg Kommune rettidigt kan aflægge et korrekt regnskab.


Fra tidsplanen kan fremhæves:


  • Udkast til årsregnskabet fremlægges for Økonomiudvalget den 19. marts 2018 og for Byrådet den 26. marts 2018 og fremsendes herefter til revisionen.
  • Revisionens beretning fremlægges for Økonomiudvalget den 11. juni 2018 og Byrådet den 18. juni 2018, hvor årsregnskabet endeligt godkendes.
  • 31. august 2018 er seneste frist for indsendelse af revisorgodkendt årsregnskab til tilsynsmyndighed mv.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog for Økonomistyring samt Budget og Regnskabssystem for kommuner.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Udsendes efterfølgende til kommunens budgetansvarlige ledere og økonomimedarbejdere.

Elektroniske bilag

Overordnet tidsplan for regnskabsafslutning 2017

Indstilling

  1. At tidsplanen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.