Nr.275 - Implementeringsplan for drift og anlæg for budget 2018-2021

Sagsnr.: 17/20180

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Implementeringsplan for drift og anlæg for budgetforlig 2018-2021 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med implementeringen af det vedtagne budget 2018-2021 udarbejdes implementeringsplan for drift og anlæg. Implementeringsplan for drift og anlæg indeholder alle initiativer i budgetforliget med tilhørende uddybende bemærkninger, trafiklys-indikator samt en status og plan for implementering samt den politiske behandling.

 

Når implementeringen/gennemførelsen af de enkelte projekter er afsluttet, vil disse overgå til en liste med afsluttede projekter for at øge overskueligheden.

 

Implementeringsplan for drift og anlæg vises i bilagene:

  • Implementeringsplan for drift, bilag 1
  • Implementeringsplan for anlæg, bilag 2

 

Opdatering af implementeringsplan vil fremadrettet følge tidsplanen for de tre årlige budgetrevisioner hhv. pr. 31.03.2018, pr. 30.06.2018 samt pr. 31.10.2018.

 

Næste opdatering vil således ske pr. 31.03.2018 og vil blive politisk behandlet i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31.03.2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget godkender implementeringsplan for drift og anlæg for budget 2018-2021
  2. At Økonomiudvalget godkender den fremadrettede kadence for opdatering og politisk behandling af implementeringsplan for drift og anlæg

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Godkender administrationens indstillinger.


Helle Abild Hansen (I) undlod at stemme.